ALLE SUNDBYGAARD PRODUKTER ER TPD ANMELDTE

Ingredienser:

Farmaceutisk vegetabilsk glycerin,farmaceutisk propylenglycol,farmaceutisk nikotin,aroma af fødevarekvalitet.PG/VG forhold,nikotinstyrke og smagsvariant fremgår af beholderens etiket.

Nikotinindhold:

Se beholderens etiket.

Mulige bivirkninger:

Tørre slimhinder i mund,svælg og næse,hovedpine.

Afhængighedsskabende egenskaber:

Dette produkt indeholder nikotin,som er et yderst afhængighedsskabende stof.

Blandingen toksicitet:

Dette produkt er i henhold til 1272/2008/EC ikke klassificeret til fare for menneskelig sundhed eller miljø.

Lotnummer og holdbarhedsdato:

Se beholderens etiket.

Ansvarlig enhed:

Efuma ApS
Kirstinehøj 23A
2770 Kastrup
Danmark
Telefon: 0045 60 13 50 70
E-mail: sales@efuma.com
www.sundbygaard.com

Produceret i EU

Brugsanvisning:

Denne genopfyldningsbeholder indeholder en nikotinholdig væske til at fylde på genopfyldelige elektroniske cigaretter.

Beholderen omrystes grundig før brug.

Genopfyldningsbeholderen er forsynet med et børnesikret låg. For at åbne beholderen klemmes omkring låget og derefter drejes mod uret.

For at genopfylde den elektroniske cigarets tank placeres beholderen lodret og med dysen af beholderen ind i åbingen af tanken af den elektroniske cigaret. Der påfyldes den ønskede mængde væske til tanken ved forsigtigt at klemme på beholderen. Skru herefter låget på beholderen ved at dreje låget med uret.

For brug af den elektroniske cigaret henvises til dennes brugsanvisning.
This will not be added before a standardized tests method is afreed upon.: 2,68 +- 0,5mm

Opbevaring:

Opbevar produktet mørkt, tørt og køligt og utilgængeligt for børn og dyr.

Kontraindikationer:

Dette produkt bør ikke anvendes af gravide og ammende,personer med overfølsomhed overfor indholdsstofferne eller personer,der lider af hjertekarsygdomme.

En elektronisk cigaret kan med nikotinindhold,smag og dampoplevelse fungere som et alternativ til cigaretterne og anbefales derfor ikke til børn og unge under 18 år eller til ikke-rygere.

Søg lægehjælp ved ubehag og medring da beholderen eller etiketten.